Vem är ansvarig när din hund hamnar i slagsmål?

I Sverige har vi ett generellt så kallat koppeltvång. Det innebär att man inte får ha sin hund lös såvida man inte har totalt kontroll på den och när som helst kan kalla in den. Om din hund skulle skada någon eller något under tiden som du har den lös så är det du som ägare som är ansvarig för alla skador. Är skadorna allvarliga och polisen bedömer att det krävs så kan du bli tvingad att använda munkorg på din hund även om den är kopplad.

Det kan bli stora skador när hundar slåss

Hunden är så nära en predator som man kan komma utan att vara en varg. Även om den genom avel har anpassats till att leva i samhället så är det i grund och botten ett rovdjur. Hundar som slåss tar ingen hänsyn till om den ena är liten eller gammal utan det är djur som slåss på liv och död för att försvara sig, sin flock eller sitt revir. Det är varje hundägares ansvar att se till att sådana situationer aldrig uppstår. Här kan du läsa mer om när en hund gick till attack och vad som hände sedan. Om din hund har skadat andra hundar eller människor flera gånger så kan polisen till och med avliva den om de anser att den är en fara för allmänheten.

Hundägaren är alltid ansvarig för sin hund

Tänk på att det är ett lagbrott att ha sin hund lös om den inte går att kalla in. Om din hund i det läget skulle orsaka skada på en människa, ett annat djur eller på egendom så är det du som hundägare som är skyldig att ersätta för skadan. Du kan till exempel dömas av domstol att betala ett skadestånd eller så gör man upp med den skadade om ett belopp de anser är rättvist. Eftersom det finns få försäkringsbolag som ersätter skador som orsakats genom ett lagbrott så är det bra att ha en slant sparad om man vet med sig att hunden kan hamna i problem. Skulle man inte ha det så erbjuder snabbfinans.se lån som du sen får betala tillbaka.

superior